Элсэгч танд

 

zurah

 

Элсэлтийн комиссын хаяг, элсэлт авах хөтөлбөр, хуваарь сонгуулах өдөр, цаг, байр болон бусад мэдээллийг Боловсролын үнэлгээний төвөөс ерөнхий шалгалтын дүн, оноо, жагсаалтыг зарламагц МУИС-ийн төв байрны  гаднах электрон самбар болон burtgel.num.edu.mn ,num.edu.mn цахим хуудсанд байрлуулна.

zzzz

Магистр, докторын элсэлт

 

asd46

Элсэлтийн журам

 

Холбоотой мэдээлэл