2005-2006 ОУХС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд
 
Д/д
Оюутны нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч, тэнхим
Байр
1
Ж.Өнөржаргал
+GSP нөхцлийг Монгол улсад үр дүнтэй ашиглах боломж
Д.Отгончимэг, ОУЭЗХТ
I байр
2
Н.Хосбаяр
М.Портерын өрсөлдөөний давуу талын онол ба Монгол улсын нөхцөл байдал
Д.Намсрай, ОУЭЗХТ
II байр
3
И.Жавхлан
Монгол дахь гадаадын хөрөнгө оруулалт, түүний чиг хандлага
Ц.Гүрбадам, ОУЭЗХТ
III байр

 

2004-2005 ОУХС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд
 
Д/д
Оюутны нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр
1
Б.Отгонбаатар
Олон улсын Экологийн эрх зүйн зарим асуудал ба Монгол Улс
Ж.Баттогтох
I байр
2
Д.Уранзаяа
Даяаршил ба Монгол Улс
Ж.Баттөр
II байр
3
Б.Ундрах
Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал
Ж.Баттөр
III байр

 

2003-2004 ОУХС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд
 
Д/д
Оюутны нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр
1
Б.Алимаа
Монгол улсын экспортыг дэмжих зарим асуудал
Ахлах багш Л.Даваадэлгэр
I байр
2
Н.Хосбаяр
Eвропын холбооны интeграцчиллын асуудал ба Монгол улс
Дагалдан багш
А.Ичинхорлоо
II байр
3
Ж.Өнөржаргал
ДХБ-д ОХУ элссэнээр Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө
Ахлах багш
Д.Уламбаяр
III байр

 

2002-2003 ОУХС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд
 
Д/д
Оюутны нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр
1
М.Аясгалан
Европын холбоо:шинэ гишүүнчлэл ба шинэ асуудал
С.Отгонбаатар
I байр
2
Б.Мөнхчимэг
Экспорт дахь уул уурхайн салбарын ач холбогдол
Ц.Гүрбадам
II байр
3
С.Отгонбаатар
Гадаад худалдааны тэнцлийг сайжруулах арга зам
Ц.Гүрбадам
III байр
          4
2009-2010 оны хичээлийн жил ОУХС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
 
Нэр Илтгэлийн сэдэв Удирдагч Байр
1 Б.Сосорбарам Монгол улс дахь хар тамхи, мансууруулах бодис хууль бусаар наймаалах гэмт хэргийн өнөөгийн байдал, эрх зүйн зохицуулалт Ж.Баттогтох I Байр
2 Б.Баярсайхан Монгол улсад үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх нь Д.Отгончимэг II Байр
2 С.Жавхлан ОХУ-ын нэрийтгэлтэй субьектүүдийн эрх зүйн байдал Ж.Баттогтох III Байр

 

2008-2009 ОУХС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд
 
Д/д
Нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр
1
Б. Мөнхцэцэг
МУ-ын ноолуурын экспортыг дэмжих нь
П. Лхамсүрэн
I Байр
2
Л. Өлзийнэмэх
МУ-ын Гадаад худалдааны тээвэрлэлт хийх боомтуудын эдийн засгийн үр ашгийн харьцуулсан судалгаа
П. Лхамсүрэн
II Байр
3
Б. Сосорбарам
Санхүү, эдийн засгийн хямралыг Олон улсын түгээмэл эрхзүйн хамтран ажиллах зарчмын үндсэн дээр даван туулах нь
Ж. Баттогтох
III байр

 

2007-2008 ОУХС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд
 
Д/д
Нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр
1
Э. Дөлгөөн
Далайд гарцгүй байдлаас үүдэн гардаг бэрхшээлийг шйидвэрлэх арга зам
Д.Отгончимэг
I Байр
2
Э. Эрдэнэбат
Шударга бус өрсөлдөөний картелийн асуудалд
С. Энхцэцэг
II Байр
3
Э. Буддорж
Европт пуужингаас хамгаалах систем байршуулах бодит шалтгаан
Г. Баасанхүү
III байр

 

2006-2007 ОУХС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд
 
Д/д
Нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр
1
Н.Хосбаяр
Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжихэд хамгаалах бодлогыг хэрэглэх боломж
Д.Намсрай
I Байр
2
Д.Хүрэлхүү
Хятадын эрчим хүчний асуудал ба Хятадын гадаад бодлого
Ж.Баясах
II Байр
3
М.Мөнхбаяр
Хятадын уламжлалт зан заншил дипломат ёслолд нөлөөлсөн нь
Ж.Баясах
III байр