2009-2010 оны хичээлийн жил Магистрын эрдэм шинжилгээний хурал

Нэр Илтгэлийн сэдэв Удирдагч Байр
1 Д. Одбаяр ХБНГУ-ын Засгийн газрын Азийн үзэл баримтлал, түүний хэрэгжилт Д.Цолмон I байр
2 Д.Өнөрмаа Монгол-Францын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа: өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв Д.Намсрай II байр
3 Б.Болор-Эрдэнэ Франчайзинг: бизнес нөхөрлөл Д.Тунгалаг III байр

 

2008-2009 ОУХС-ийн Магистрын эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд

Д/д
Нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр

1

Д. Одбаяр Монгол газар нутаг Орос-Хятадын нууц гэрээ, хэлэлцээний объект болж байсан нь Н. Алтанцэцэг I байр

2

Ц. Уянга Монгол орны усны тулгамдсан асуудал Д. Отгончимэг II байр

3

Д. Соёлмаа МУ-д үзүүлж буй албан ёсны хөгжлийн туслалцаа, түүний үр дүнг эргэн харах нь Д. Тунгалаг III байр

 

2007-2008 ОУХС-ийн Магистрын эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд

Д/д
Нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр

1

Ц. Халиунаа Арбитр ба үндэсний шүүрийн ялгаа ба харилцан хамаарал Ж. Баттогтох I байр

2

О. Янжиндулам МУ-ын газрын тосны салбарын өнөөгийн байдал ба хэтийн төлөв Д. Цолмон II байр

3

Д. Оюунцэцэг Японы соёлын дипломат ажиллагаа Д. Цолмон III байр

 

 

2006-2007 ОУХС-ийн Магистрын эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд

Д/д
Нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр

1

О. Ангар Хөрш орнууд ДХБ-д элссэнээр Монгол улсад нөлөөлөх асуудалд Ц. Гүрбадам I байр

2

Э. Цолмон Орчин үеийн боолчлол буюу хүн худалдаалах гэмт хэргийн асуудалд Ж. Баттогтох II байр

3

А. Зоригт ЗХА-ийн хамтын аижллагаанд МУ-ын оролцооны хэтийн төлөв Д. Цолмон III байр

2005-2006 ОУХС-ийн Магистрын эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд

Д/д
Магистрантын нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр

1

Ц. Соёл-Эрдэнэ Монгол ноолуурын өрсөлдөх чадварын харьцуулсан судалгаа Д.Намсрай, I байр

2

М. Уранчимэг Төв Азийн бүс нутагт хамтын ажиллагаа хөгжих боломж Ц.Гүрбадам, II байр

3

Т.Жаргалмаа Махны экспортын онцлог байдал, Монголын махын экспортыг нэмэгдүүлэх боломж Ё. Найдалмаа, III байр

 

 

2004-2005 ОУХС-ийн Магистрын эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд

Д/д
Магистрантын нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр

1

З.Цолмонбаяр Хятадын газрын тосны бодлого Н.Алтанцэцэг I байр

2

Д.Ганболд Монгол Улс, Европын Холбооны харилцаа, түүний ойрын төлөв, хандлага Д.Цолмон II байр

3

Т.Бадрах-Ерөөл Хүүхдийн эрхийг хамгаалах нь ОУЭЗүйн салбар институт болох нь Ж.Баттогтох III байр

 

2003-2004 ОУХС-ийн Магистрын эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд

Д/д
Магистрантын нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр

1

Г.Билгүүн ДХБ-д ОХУ элссэнээр Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө

Ж.Баясах

I байр

2

Б.Цолмон ДХБ-д ОХУ элссэнээр Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө

Д.Цолмон

II байр

3

Д.Бүдсүрэн ЗХА-ийн аюулгүй байдлын шинэ орчин

Д.Цолмон

III байр

 

2002-2003 ОУХС-ийн Магистрын эрдэм шинжилгээний хуралд байр эзэлсэн илтгэлүүд

Д/д
Магистрантын нэр
Илтгэлийн сэдэв
Удирдагч
Байр

1

Д.Азжаргал Гадаадын зээл, өр төлөх чадавхийг тооцох шалгуур үзүүлэлтүүд

Ц.Гүрбадам

I байр

2

Н.Орхон Орчин үеийн олон улсын харилцаа ба олон улсын терроризм

Д.Цолмон

II байр

3

Ч.Оюунсүрэн Олон улсын хувийн эрх зүйн өв залгамжлалын зарим асуудал

Ж.Бор

III байр
          4