2003 -2004 Эрдэм шинжилгээний хурал

Д/д

Хурлын ангилал

Хурлын сэдэв

Илтгэлийн тоо

1 Сургууль, факультетын хэмжээнд зохион байгуулсан ба оролцсон хурал 1. АНУ-ын ЭСЯ-тай хамтран “Ардын дипломат” сэдэвт Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

6

 

 

2002 -2003 Эрдэм шинжилгээний хурал

Д/д

Хурлын ангилал

Хурлын сэдэв

Илтгэгчийн тоо

1 Сургууль, факультетын хэмжээнд зохион байгуулсан ба оролцсон хурал 1. Даяаршлын үеийн Зүүн хойд Азийн байдал, төлөв

12

2. МУИС-ийн 60 жилийн хурал

1

          4