2008 -2009 Эрдэм шинжилгээний хурал

Д/д
Хурлын ангилал
Хурлын сэдэв
Илтгэлийн тоо
1 Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан хурал 1. “Орчуулах эрдэм” сэдэвт онол практикийн
бага хурал
19

 

2007 -2008 Эрдэм шинжилгээний хурал

Д/д
Хурлын ангилал
Хурлын сэдэв
Илтгэлийн тоо
1 Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан хурал 1. “Нийгэм, улс төрийн орчуулгын тухайд” сэдэвт онол практикийн бага хурал
17

 

 

2006 -2007 Эрдэм шинжилгээний хурал

 

Д/д
Хурлын ангилал
Хурлын сэдэв
Илтгэлийн тоо
1 Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан ба оролцсон хурал 1. “Гадаад харилцааны мэдлэгийн суурийг бэхжүүлэх нь “ сэдэвт Эрдэм шинжилгээний бага хурал
12
2. Монгол Улс, АНУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 20 жилийн ойд зориулсан судлаач-оюутан, багш нарын бага хурал
7
3. “Орчуулгын онол практикийн тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт бага хурал
15
4. Даяаршил ба Монгол Улс (Доктор Б. Түмэн агсны мэндэлсний 50 насны ойд)  
2 Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан их семинар 1. “Европын холбоо ба Франц улс” Ромын гэрээ байгуулагдсаны 50 жилийн ойд зориулсан их семинар

2005 -2006 Эрдэм шинжилгээний хурал

Д/д
Хурлын ангилал
Хурлын сэдэв
Илтгэлийн тоо
2 Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан ба оролцсон хурал 1. “Монголын нууц товчоо зохиолын гадаад орчуулгын асуудалд” сэдэвт ЭШ-ний бага хурал
13
2. МУИС-ийн НШУС, МХСС-тай хамтран зохион байгуулсан “Их Монгол улс, Эзэнт гүрний түүх, соёлын асуудал” сэдэвт олон улсын ЭШ-ний бага хурал
6
3. Олон улсын монголч эрдэмтдийн IX хурал
5
4. Монгол улсын Их, дээд сургуулиудын мэргэжлийн бус ангийн орос хэлний сургалт:өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв
22

 

2004 -2005 Эрдэм шинжилгээний хурал

Д/д
Хурлын ангилал
Хурлын сэдэв
Илтгэлийн тоо
1 Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан ба оролцсон хурал 1. БХЯ-ны Стратеги судлалын хүрээлэнтэй хамтарч “Монгол улсын цөмийн зэвсэггүй статусыг баталгаажуулах арга зам, эдийн засгийн эмзэг байдал, экологийн аюулгүй байдал”
5
2. “Орчуулгын онол практикийн асуудал” (эмхтгэл хэвлүүлсэн)
18

 

2003 -2004 Эрдэм шинжилгээний хурал

Д/д
Хурлын ангилал
Хурлын сэдэв
Илтгэлийн тоо
1 Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан ба оролцсон хурал 1. БХЯ-ны Стратеги судлалын хүрээлэнтэй хамтарч “Монгол улсын цөмийн зэвсэггүй статусыг баталгаажуулах арга зам, эдийн засгийн эмзэг байдал, экологийн аюулгүй байдал”
5

 

2002 -2003 Эрдэм шинжилгээний хурал

Д/д
Хурлын ангилал
Хурлын сэдэв
Илтгэгчийн тоо
1 Улсын хэмжээнд зохион байгуулсан ба оролцсон хурал 1. Монголын Хятад судлалын хурал
2
2. Хүрэл тогоотын Залуу эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаачдын улсын хэмжээний уулзалт, бага хурал
5
          4