Хамтын ажиллагаатай байгууллагууд

Москвагийн Олон улсын харилцааны институт (МГИМО);

Нагоя их сургууль

Бээжингийн их сургууль

Японы Фукухара Гакуены
Консорциум

German University of Administrative Sciences, Speyer

Johns Hopkins University

Indiana University

НҮБ-ын Их сургууль

АНУ-ын Гадаад хэргийн мэргэжлийн сургуулиудын холбоо

Стратегийн судалгааны хүрээлэн

Олон улсын харилцааны хүрээлэн

Үндэсний тагнуулын академи

Францын Ле-Хаврегийн их
сургууль

Нидерландын Олон улсын харилцааны институт (Клингендаль)

АНУ-ын Колумбын Их сургуулийн Олон улсын харилцааны сургууль (SIPA)

БНСУ-ын Сонгюнь-Гуань их
сургууль

БНСУ-ын Инха (INHA) Их сургуулийн Олон улсын харилцааны төв

Өрнөд Коннектикут мужийн их сургууль (АНУ)

Жавахарал Неругийн Их сургуулийн Олон улс судлалын дээд сургууль

Asian Study Center of Cairo University /Eqypt/

Тайваний Азийн их сургуулийн Менежментийн сургууль

БНХАУ-ын Өвөр Монголын их
сургууль

Энэтхэгийн Хятад судлалын
институт