ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2018 оны 11 сарын 06-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №27

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2018 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр 1400 цагаас 204 тоот өрөөнд хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2018 оны 09 сарын 28-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №26

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр 1100 цагаас 204 тоот өрөөнд хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2018 оны 09 сарын 11-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №25

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдөр цахим хэлбэрээр хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2018 оны 09 сарын 05-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №24

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр 204 тоот өрөөнд хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2018 оны 06 сарын 12-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №23

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 1400 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2018 оны 05 сарын 10-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №22

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1600 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2018 оны 04 сарын 27-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №21

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2018 оны 04 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1400 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2018 оны 02 сарын 20-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №20

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 1400 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2018 оны 02 сарын 06-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №19

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1200 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 11 сарын 13-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №18

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 1300 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 11 сарын 08-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №17

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 1300 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 09 сарын 12-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №16

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ний өдрийн 1400 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 08 сарын 31-ний өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №15

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1400 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 06 сарын 30-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №14

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1100 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 06 сарын 12-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №13

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 1400 цагаас 203 тоотод хийв.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 06 сарын 06-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №12

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1400 цагаас 203 тоотод хийв.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 05 сарын 10-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №11

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1530 цагаас 203 тоотод хийв.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 04 сарын 11-ний өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №10

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 1530 цагаас 203 тоотод хийв.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 03 сарын 14-ний өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №9

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 1400 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 02 сарын 22-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №8

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1200 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 1 сарын 26-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №7

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 1100 цагаас 204 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 12 сарын 28-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №6

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 12-р сарын 28–ны 1400 цагаас 203 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 11 сарын 23-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №5

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 11-р сарын 23–ны 1000 цагаас 203 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 10 сарын 25-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №4

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 10-р сарын 25–ны 1400 цагаас 203 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 10 сарын 04-ний өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №3

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 10-р сарын 04–ний 1400 цагаас 203 тоотод хуралдав.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 9 сарын 22-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №2

 

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 9 сарын 07-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №1