Пүрэвсүрэн НАРАНБАЯР

Пүрэвсүрэн НАРАНБАЯР

    Төгссөн он

    2000

    Албан тушаал

    НИТХ-ын төлөөлөгч, ХҮН намын нарийн бичгийн дарга