Гүррагчаа БАТБАЯР

Гүррагчаа БАТБАЯР

    Төгссөн он

    2000

    Албан тушаал

    ИНЕГ-ын Агаарын тээврийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга