Гүнтэвсүрэн БЯМБАСҮРЭН

Гүнтэвсүрэн БЯМБАСҮРЭН

    Төгссөн он

    2003

    Албан тушаал

    Гадаад хэргийн яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын захирал