Батмөнх БАТЦЭЦЭГ

Батмөнх БАТЦЭЦЭГ

    Төгссөн он

    1996

    Албан тушаал

    Монгол Улсын Гадаад харилцааны Сайд