Холбоо барих

Дотуур утас

Захирлын туслах: Д.Бат-Отгон 77307730 – 5101
Ахлах нягтлан бодогч: Д.Цагаанаа  77307730 – 5112
Тэнхимийн туслах: Э.Мэргэн 77307730 – 5104
Дүн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн: Ж.Нарангарав 77307730 – 1348
Төгсөлт хариуцсан мэргэжилтэн: Ж.Бадамханд 77307730 – 1349
Номын санч: н.Эрдэнэбаяр 77307730 – 5109
Мэдээллийн технологич: Б.Батдэлгэр 77307730 – 5110

Хаяг

Монгол улс
Улаанбаатар хот
Сүхбаатар дүүрэг
Бага тойруу 1
МУИС-ийн хичээлийн V байр

5 байр