“Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн түвшинд Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх боломж ба хамтын ажиллагаа” сэдэвт лекц болно

Нийтэлсэн огноо: 2023.03.23

“Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн түвшинд Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх боломж ба хамтын ажиллагаа” сэдэвт лекц болно