Зарлал

Нийтэлсэн огноо: 2022.11.18

Зарлал

ОУХНУС-ийн хамт олны санаачилгаар МУИС-ийн хичээлийн 5-р байранд МУИС-ийн ОУХНУС-ийн Олон улсын харилцаа болон Нийтийн удирдлагын хөтөлбөрүүдэд хичээл ордог МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулийн багш нарын ая тухтай байдлыг бий болгох зорилгоор хичээлийн завсарлагаагаар амрах өрөө гаргалаа. 207 б тоот өрөөнд шарах шүүгээ болон ширээ сандал тавьсан ба завсарлагаагаар орж, гарах, цай, кофе уух орчин нөхцөлөөр хангасан болно.