ОУХНУС-ийн хамт олон 2023 онд хийх ажлын төлөвлөгөөгөө танилцууллаа.

Нийтэлсэн огноо: 2022.11.14

ОУХНУС-ийн хамт олон 2023 онд хийх ажлын төлөвлөгөөгөө танилцууллаа.