2021-2022, ХАВРЫН УЛИРАЛЫН ИХ СЕМИНАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийтэлсэн огноо: 2022.04.06

2021-2022, ХАВРЫН УЛИРАЛЫН ИХ СЕМИНАРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

(Олон улсын харилцааны хөтөлбөр)

(Нийтийн удирдлагын хөтөлбөр)