“Орчин үеийн япон хөгжлийн туршлагыг шинжлэхүй” орон судлалын 2 дахь цуврал лекц боллоо.

Нийтэлсэн огноо: 2022.01.28

“Орчин үеийн япон хөгжлийн туршлагыг шинжлэхүй” орон судлалын 2 дахь цуврал лекц боллоо.

“Орчин үеийн япон хөгжлийн туршлагыг шинжлэхүй” орон судлалын 2 дахь цуврал лекц болох “Мэйжигийн шинэтгэл, япон орчин үежилтийн эх үндэс” сэдвээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Семинарт цахимаар 28 оюутан, танхимаар 7 оюутан оролцож сонирхолтой хэлэлцүүлэг хийлээ.