“ИНТРО англи хэл дээрх илтгэлийн тэмцээн”

Нийтэлсэн огноо: 2021.11.28

“ИНТРО англи хэл дээрх илтгэлийн тэмцээн”

Монгол Улсын Их Сургуулийн Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийн /ОУХНУС/ 30 жилийн ойн баярын хүрээнд уг сургуулийн харьяа болох ИНТРО клуб энэ жилээс эхлэн жил бүр зохион байгуулагдах оюутан залуусын мэдлэг, илтгэх чадварыг сорьсон англи хэл дээрх илтгэлийн тэмцээнийг зарлахдаа таатай байна.

Тэмцээний маань гол зорилго нь оюутнуудад өөрсдийн үзэл санааг англиар чөлөөтэй илэрхийлэх, түүгээрээ илтгэх чадвараа хөгжүүлэх юм.

Хамрах хүрээ:

МУИС-ийн бүх салбарын оюутнуудад нээлттэй.

Илтгэлийн тэмцээний үйл явц:

Тэмцээн нь англи хэлээр зохион байгуулагдах ба 2 үе шаттай байна.

Эхний үе шат:

Илтгэлийн сэдэв: “Миний ирээдүй, миний сонголт”

Оролцогчид цахимаар бүртгүүлэн “Миний ирээдүй, миний сонголт” сэдвийн хүрээнд өөрийн 600-800 үгтэй илтгэлийн бичвэрээ явуулна.

Сэдвийн тухай: Чиний сонголт ирээдүйд чинь ямар нөлөөтэй вэ?

Бидний өдөр тутамдаа гаргаж буй жижиг шийдвэрүүд ирээдүйд маань нөлөөлөх боломжтой гэдэг. Ирээдүйд аз жаргалтай эсвэл бухимдалтай нэгэн байх маань одоогийн миний гаргаж буй шийдвэрүүдээс бүрэн дүүрэн хамааралтай. Би ирээдүйд хэн байх вэ?

Энэ сэдвийн талаар илтгэлийн тэмцээнээр дамжуулан үзэл бодлоо бидэнтэй хуваалцаарай.

2-р үе шат:

Оролцогчид хоёр төрлийн илтгэлийг танхимд танилцуулна.

1. “Миний ирээдүй, Миний сонголт” сэдвээр бичсэн бичвэрээ хамгийн ихдээ 5 минутын хугацаанд оролцогчид Microsoft PowerPoint программыг ашиглан танилцуулна.

2. Эхний танилцуулгын дараа шалгарсан оролцогчид зохион байгуулагчдын зүгээс бэлдсэн чөлөөт сэдвүүдээс сугалан 3 минутын хугацаанд бэлдэн 3 минутын хугацаатай илтгэл тавина.

Тэмцээний хуваарь

Илтгэлийн бичвэрийг 12 сарын 1-ний өдрийн дотор явуулна.

Тэмцээний 2-р үе шат 12 сарын 3-нд болох товтой байна.

Шагнал

1-р байр: 300,000₮

2-р байр: 200,000₮

3-р байр: 100,000₮

Бүртгүүлэх холбоос: https://bit.ly/3HUVCg7

Цахим бүртгэл 12 сарын 1-ний 23:59 цагт хаагдахыг анхаарна уу.

Оролцогчдодоо амжилт хүсье!

Интро, Англи Хэлний Ярианы Клуб

 

In English

In accordance with the 30th anniversary of the School of International Relations and Public Administration /SIRPA/, the official English Speaking Club of the SIRPA, “Intro” is excited to announce the English Speech Contest for the first time.

The main goal of this contest is to provide an opportunity for students to improve their speaking skill in English by expressing their inspirational and strong ideas through two speeches.

We encourage each and every student to challenge themselves and gain experience through our contest. APPLY NOW!

Eligibility

All possible students of NUM departments are allowed to participate.

Procedure of the Speech Contest

The contest will be held in English and have 2 phases.

1st phase

Topic: My future, My choice

Participants will send their speech script to the organizers. After organizers’ assessment, 10 participants will be selected to the 2nd phase. /The word count for the speech script is set to be around 600-800./

Description of the topic: Why are your choices important for your future?

· We say every little choice that we make every day, eventually influences our future.

· Who are you going to be in the future, whether you live happily or stressful, it is going to be fully up to your decisions.

So what is your opinion and facts about it?

2nd phase

Participants will give prepared and unprepared speeches in front of the audience.

Firstly, participants will present their prepared speeches “My future, My choice” for a maximum of 5 minutes.

Then participants will pick a random topic prepared by the organizers. /The unprepared speech is expected to last 3 minutes with, a preparation time of 3 minutes./

Schedule of the Contest

Speech script must be sent before 1st of December.

The 2nd phase of Speech Contest is set to be on the 3rd of December.

Rewards:

1st place – Certificate, 300.000 MNT

2nd place – Certificate, 200.000 MNT

3rd place – Certificate, 100.000 MNT

Registration

Please use the following link to register. Online registration will close on 1st of December at 11:59 pm. For participants: https://bit.ly/3HUVCg7

If you prefer, you could also send your speech script to our email intro.esc.sirpa@gmail.com. But please keep in mind that google forms must be filled out too.

Good Luck to all participants!

Best regards,