“Монголын гадаад бодлого, аюулгүй байдал: Судалгаа, туршлага” сэдэвт судалгааны семинар боллоо.

Нийтэлсэн огноо: 2021.11.18

“Монголын гадаад бодлого, аюулгүй байдал: Судалгаа, туршлага” сэдэвт судалгааны семинар боллоо.

ОББЭЭС Р.Болд МУИС-Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн Удирдлагын Сургуулийн багш, ахисан түвшний оюутнуудад “Монголын гадаад бодлого, аюулгүй байдал: судалгаа, туршлага” судалгаагаа танилцуулж, модератороор тус сургуулийн захирал С.Баттулга оролцлоо.