Зарлал

МАГИСТР, ДОКТОРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

Олон Улсын Харилцааны Тэнхимээс (ОУХТ) жил бүр зохион байгуулдаг магистрын эрдэм шинжилгээний  хурал (ЭШХ) нь 2019 оны 04 дүгээр сарын ...
Дэлгэрэнгүй

МУИС-ИЙН ОУХНУС-ИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ БАКАЛАВРЫН ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ 

2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирал МУИС-ийн ОУХНУС-ийн Олон улсын харилцааны тэнхмээс жил бүр зохион байгуулж буй Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 2019 оны ...
Дэлгэрэнгүй

НИЙТИЙН УДИРДЛАГЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН

МУИС-ийн ОУХНУС-ийн Нийтийн Удирдлагын тэнхим “Нийтийн Удирдлагын долоо хоног” арга хэмжээг 2019 оны 3 сарын 25-аас 29 өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Тус ...
Дэлгэрэнгүй