д/д Төслийн нэр Төслийн удирдагч Санхүүжилтын эх үүсвэр Хугацаа/он
1 India and Mongolia in the Changing World: Foreign policies converge Н.Алтанцэцэг Indian Council for Cultural Relations 2010
2 Security of States Other than Major Powers Ж.Баясах ОУХС, Тайваний Жэньжи их сургууль 2010
3 Монгол улсын ҮАБ-ыг хангахад цөмийн зэвсэггүй бүсийн гүйцэтгэх үүрэг Н.Алтанцэцэг Шинжлэх ухаан технологийн сан 2007-2008
4 Зүүн Азийн хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал Ж.Баясах Японы Азийн Сан 2007
5 Монгол улсын XX зууны гадаад бодлогын түүхэн тойм Н.Алтанцэцэг МУИС 2004
6 Даяаршлын эрин үе дэх бага буурай орнуудын аюулгүй байдлын зангилаа асуудлууд Д.Цолмон МУИС 2004
7 Ардын дипломат ажиллагаа Д.Цолмон МУИС 2003
8 Бүс нутгийн интеграцид шилжилтийн үеийн эдийн засагтай орнуудын нэгдэх үйл явц, онцлог, Монгол улс С.Отгонбаатар МУИС 2003
9 Даяаршлын үеийн Зүүн Хойд Азийн байдал, төлөв Н.Алтанцэцэг ARC 2002