ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 11 сарын 13-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №18

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 1300 цагаас 204 тоотод хуралдав. Хуралд Захирал С.Баттулга, НУ-ын тэнхимийн эрхлэгч Н.Бурмаа, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч дэд профессор Ж.Баттогтох, дэд профессор С.Батцэцэг нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 11 сарын 08-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №17

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 1300 цагаас 204 тоотод хуралдав. Хуралд Захирал С.Баттулга, НУ-ын тэнхимийн эрхлэгч Н.Бурмаа, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч дэд профессор Ж.Баттогтох, дэд профессор С.Батцэцэг нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 09 сарын 12-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №16

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ний өдрийн 1400 цагаас 204 тоотод хуралдав. Хуралд Захирал С.Баттулга, Сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, НУ-ын тэнхимийн эрхлэгч Н.Бурмаа, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч дэд профессор Ж.Баттогтох, дэд профессор С.Батцэцэг нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 08 сарын 31-ний өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №15

Захиргааны зөвлөлийн хурал 2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1400 цагаас 204 тоотод хуралдав. Хуралд Захирал С.Баттулга, Сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, НУ-ын тэнхимийн эрхлэгч Н.Бурмаа, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч дэд профессор Ж.Баттогтох, дэд профессор С.Батцэцэг нар оролцов. Д.Оюунсүрэн чөлөө авсан байв.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 06 сарын 30-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №14

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1100 цагаас 204 тоотод хуралдав. Хуралд Захирал С.Баттулга, Сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч дэд профессор Ж.Баттогтох, дэд профессор С.Батцэцэг нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 06 сарын 12-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №13

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 1400 цагаас 203 тоотод хийв. Хуралд захирал С.Баттулга, Сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор Ж.Баттогтох, НУ-ын тэнхимийн эрхлэгч профессор Н.Бурмаа, дэд профессор Ж.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 06 сарын 06-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №12

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1400 цагаас 203 тоотод хийв. Хуралд захирал С.Баттулга, Сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор Ж.Баттогтох, НУ-ын тэнхимийн эрхлэгч профессор Н.Бурмаа, дэд профессор Ж.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 05 сарын 10-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №11

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1530 цагаас 203 тоотод хийв. Хуралд захирал С.Баттулга, Сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор Ж.Баттогтох, дэд профессор Ж.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн нар оролцов. Н.Бурмаа чөлөөтэй, ирц бүрдсэн байв.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 04 сарын 11-ний өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №10

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 1530 цагаас 203 тоотод хийв. Хуралд захирал С.Баттулга, Сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор Ж.Баттогтох, дэд профессор Ж.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн, НУ-ын тэнхимийн багш Г.Мягмар нар оролцов. Н.Бурмаа чөлөөтэй, ирц бүрдсэн байв.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 03 сарын 14-ний өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №9

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 1400 цагаас 204 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, Сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор Ж.Баттогтох, НУ-ын тэнхимийн эрхлэгч, Профессор Н.Бурмаа, Дэд профессор С.Батцэцэг, Ахлах багш Д.Оюунсүрэн оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 02 сарын 22-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №8

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1200 цагаас 204 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, Сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОУХ-ны тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор Ж.Баттогтох, НУ-ын тэнхимийн эрхлэгч, Профессор Н.Бурмаа нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 1 сарын 26-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №7

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 1100 цагаас 204 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, Сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОУХ-ны хөтөлбөрийн дэд профессор Б.Санжмятав, дэд профессор С.Батцэцэг, Ахлах багш Д.Оюунсүрэн, Багш Б.Баттогтох /Профессор Н.Бурмаа/нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 12 сарын 28-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №6

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 12-р сарын 28–ны 1400 цагаас 203 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОХУ-ны дэд профессор Б.Санжмятав, дэд профессор С.Батцэцэг нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 11 сарын 23-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №5

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 11-р сарын 23–ны 1000 цагаас 203 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОХУ-ны дэд профессор Б.Санжмятав, НУ-ын хөтөлбөрийн профессор Н.Бурмаа /Б.Батогтох/, дэд профессор С.Батцэцэг нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 10 сарын 25-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №4

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 10-р сарын 25–ны 1400 цагаас 203 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОХУ-ны дэд профессор Б.Санжмятав, НУ-ын хөтөлбөрийн профессор Н.Бурмаа /өвчтэй/, дэд профессор С.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн /чөлөө авав/ нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 10 сарын 04-ний өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №3

Захиргааны зөвлөлийн хурлыг 10-р сарын 04–ний 1400 цагаас 203 тоотод хуралдав. Хуралд захирал С.Баттулга, сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, ОХУ-ны дэд профессор Б.Санжмятав, дэд профессор С.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн нар оролцов.

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 9 сарын 22-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №2

Оролцогч:

Захирал С.Баттулга, сургалтын албаны эрхлэгч Г.Энхбаяр, профессор Н.Бурмаа, дэд профессор Б.Санжмятав, , дэд профессор С.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2016 оны 9 сарын 07-ны өдөр

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан №1

Оролцогч:

Захирал С.Баттулга, СА-ны эрхлэгч Г.Энхбаяр, профессор Н.Бурмаа, дэд профессор Б.Санжмятав, , дэд профессор С.Батцэцэг, ахлах багш Д.Оюунсүрэн