Товч түүх

1991 ОН

ОУХДС-ИЙГ БАЙГУУЛЖ СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЭХЛҮҮЛСЭН

2000 ОН

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ТЭНХИМИЙГ ОУХДС, ГАДААД ХЭЛНИЙ ТЭНХИМҮҮДИЙГ ГХСС БОЛГОН 2 ХУВААЖ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙСЭН

2000 ОН

ӨНӨӨГИЙН ОУХНУС-ИЙН СУУРЬ ТАВИГДАЖ ЭХЭЛСЭН

2004 ОН

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТИЙГ ДАХИН ШИНЭЭР АВАХ БОЛСОН

2005 ОН

ОУХНУС НЬ 2005 ОНД ШИНЭ БАЙРТАЙ(ХИЧЭЭЛИЙН 5 БАЙР) БОЛСНООР МУИС-ИЙН ХЭМЖЭЭНД СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ НӨХЦӨЛ БОЛОЛЦООГООР БҮРЭН ХАНГАГДСАН СУРГУУЛИЙН НЭГ БОЛСОН

2013 ОН

2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС ОУХС НЬ ОУХНУС БОЛОН ӨРГӨЖИЖ, НИЙТИЙН УДИРДЛАГЫН ХӨТӨЛБӨРӨӨР СУРГАЛТ ЯВУУЛЖ ЭХЛЭЭД БАЙНА