Category: Сэтгүүл

“Олон улсын харилцаа” сэтгүүлийн цуврал дугаарт хэвлэгдэх материалыг хүлээн авч байна.

МУИС-ийн ОУХНУС-иас эрхлэн гаргадаг “Олон улсын харилцаа” /монгол хэлээр/, “World Affairs” /англи, орос, хятад хэлээр/ сэтгүүлийн цуврал дугаарт хэвлэгдэх материалыг 2017 оны 5 сарын 30 хүртэл хүлээн авах тул та бүхэн хэвлүүлэх судалгааны материалаа бидэнд ирүүлнэ үү. Сэтгүүлийн материалд тавигдах шаардлагыг  хавсралтаас үзнэ үү. 2016-2017 оны хичээлийн жилд хэвлэгдэх эрдэм шинжилгээний цуврал хоёр  цуврал дугаар […]